Игумен Кирилл. Проповедь на Феодора Томского 02.02.2015

Игумен Кирилл. Проповедь на Феодора Томского 02.02.2015